Aluevaalit 2022

19.12.2021

Tammikuussa järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin. Sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu vuonna 2018 perustetun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, Keusoten pohjalta. Keusoten palvelujen heikko saavutettavuus on haitannut kuntalaisten pääsyä hoitajan ja lääkärin vastaanotoille, myöskään talous- ja tuottavuustavoitteet eivät ole kehittyneet ensimmäisten toimintavuosien aikana toivotulla tavalla. Organisaatio on paljon kehittynyt, mutta paljon on vielä parannettavaakin.

Aluevaalien kärkiteemaani ovat:

  • Hyvinvointialueen asukkaille tulee taata laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
  • Hyvinvointialueen henkilöstön työhyvinvointiin ja resursseihin tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä uudistaa palkkauksen ja palkitsemisen kokonaisuutta.
  • Hyvinvointialueen tuottavuuskehitystä on parannettava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto. Uskon, että vahva työkokemukseni Suomen suurimman terveydenhuollon organisaation, HUSin palveluksessa ja aiempien luottamustoimien tuoma kokemus antavat hyvät lähtökohdat aluevaltuutetun luottamustehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen.

Käytä ääntäsi!

Aluevaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.