Automaattinen nopeusvalvonta parantaa liikenneturvallisuutta

12.09.2022

Automaattinen nopeusvalvonta on lisääntynyt kaupunkien ja kuntien hallinnoimilla katuverkoilla ja se on käytössä mm. Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Porissa, Raumalla ja Kuopiossa.

Automaattinen nopeusvalvonta tutkitusti vähentää ylinopeuksia ja tällä on merkittävä liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Samalla laitteistolla voidaan ajonopeuksien lisäksi valvoa mahdollisia muita rikkeitä mm. liikennevalojen noudattamatta jättämistä.

Poliisin kokemuksien mukaan teillä, joilla on käytössä liikenneturvallisuuskameroita, on keskinopeus laskenut 5 %. ja ylinopeuksien määrät on kameravalvotuilla teillä pienentynyt 30 - 50 %, paikoin jopa 70 %. Vaikka katuverkolla nopeudet ovat hiljaisempia, on ylinopeuksilla merkittävä vaikutus jarrutusmatkoihin ja sitä kautta onnettomuusriskiin.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tein 12.9.2022 kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönottamisesta Hyvinkäällä.

Liikennevalvonta kuuluu poliisin tehtäviin ja automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotto edellyttääkin Hyvinkään kaupungin ja poliisin tiivistä yhteistyötä. Kaupunki vastaisi liikennevalvontapisteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. Poliisi vastaa kameroista, kameroiden käytöstä ja siirtämisestä eri valvontapisteiden välillä.

Automaattisen nopeusvalvonnan käyttöönotosta kaupunki ja poliisihallitus laativat sopimuksen, jossa nämä vastuut tarkemmin sovitaan. Poliisi voi myös luovuttaa valvontatietoja kunnalle liikennesuunnittelun tarpeisiin.

Yhden kameravalvonnan pisteen rakentaminen maksaa arviolta 15 000-20 000 euroa. Poliisin vastuulla olevan kameran hankintahinta on noin 45 000 euroa. Automaattisen nopeusvalvonnan kustannuksia tulee arvioida onnettomuuskustannuksien säästöllä.

Hyvinkään kaupungin Pelikirjan (kaupunkistrategian) mukaan olemme päättäneet olla Suomen turvallisin kaupunki ja johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä.