Ehdolla eduskuntaan

15.02.2023

Keskustan Uudenmaan piiri on nimennyt minut eduskuntavaaliehdokkaaksi. Työskentelen HUS-yhtymässä talouspäällikkönä ja olen ollut politiikassa aktiivinen jo yli 10 vuoden ajan. Toimin kolmatta kautta Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna ja olen kaupunginhallituksen jäsen sekä aluevaltuutettu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Eduskuntavaaleissa kärkiteemojani ovat:

  • Terveydenhuolto kuntoon
  • Turvallinen Suomi
  • Vastuullinen talous
  • Perheiden aseman parantaminen

Terveydenhuolto kuntoon

Työssäni ja aluevaltuutettuna olen nähnyt HUSin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaikean rahoitustilanteen uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden alussa. Hyvinvointialueiden rahoitus on lähtökohtaisesti riittämätön, vaikka hallituksen esityksen mukaan lisärahoitusta hyvinvointialueille ollaankin myöntämässä 350 miljoonaa euroa tälle vuodelle.

Koronapandemian aikana perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon hoitojonot kasvoivat entisestään. Hoitojonojen purkamiseksi valtion on varmistettava riittävä lisärahoitus hyvinvointialueille.

Rahoituksen lisäksi on ratkaistava sote-alan ammattilaisten saatavuus. Työperäisen maahanmuuton lisääminen ei ole nopea ratkaisu. Esimerkiksi verotuksellisilla kannusteilla voitaisiin houkutella jo eläköityneitä hoitajia palaamaan takaisin työelämään. Hoitoala pitää nostaa vetovoimaiseksi, jotta hoitajia tulee alalle enemmän kuin poistuu. Lisäksi monia hoitohenkilökunnan tekemiä töitä voitaisiin siirtää muulle henkilökunnalle, jotta hoitajien aikaa vapautuu tärkeimpään, potilashoitoon.

Jotta sote-uudistuksen tavoitteet toteutuisivat talouden ja palveluiden saatavuuden osalta, julkisen terveydenhuollon tulee parantaa tuottavuutta, hyödyntää digitalisaatiota sekä oltava valmis työnjaollisiin muutoksiin. 

Vastuullinen talous - Julkisen talouden tervehdyttäminen

Suomi on jo 15 vuotta elänyt ylivarojensa ja viime vuosien koronapandemian ja Ukrainan sodan seurauksena velkaantuminen on entisestään kiihtynyt. Valtiontalous pitää saada kuntoon ja jatkuvan velkaantumisen on loputtava.

Suomen valtiontalouden tasapainottamiseksi Suomen talous täytyy saada kasvu-uralle eikä yritysten verotaakkaa saa kasvattaa. Yritysten ja yrittäjyyden kautta työllisyysastetta ja taloutta saadaan edelleen parannettua. Talouden ja työllisyyden parantamiseksi on tärkeää myös parantaa vetovoimaa ulkomaisten investointien kohdemaana.

Kasvun edistäminen edellyttää panostusta koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vastaavasti joudutaan varmuudella tekemään menoleikkauksia monelta sektorilta, mutta koulutuksesta ei tule leikata. Koulutuksen perusrahoitusta tulee lisätä ja vastaavasti vähentää erilaisten hankerahoitusten osuutta.

Turvallinen Suomi - Huoltovarmuus ja varautuminen

Suomi on huolehtinut hyvin puolustuksestaan ja huoltovarmuudestaan. Energiaomavaraisuutta tulisi vahvistaa. Sähkön osalta omavaraisuus saavutettaneen jo vuonna 2024. Maatalouden toimintaedellytykset täytyy turvata, jotta nykyinen ruoan korkea omavaraisuusaste voidaan säilyttää.

Perheiden aseman parantaminen

Perheiden asemaa täytyy vahvistaa. Panostukset perheisiin ja lasten harrastus-mahdollisuuksiin ovat kannattava investointi. Harrastustoiminta vahvistaa lasten erilaisia elämisen taitoja ja on osaltaan ehkäisemässä jengiytymisen haasteita.