Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottaminen on välttämätöntä

29.04.2020

Hyvinkään kaupungin talous oli vuonna 2019 20 milj. euroa alijäämäinen ja kriisikuntakriteerit täyttyvät tänä vuonna. Lisäksi meneillään oleva koronavirus -epidemia tulee tuottamaan kaupungille suoria lisäkustannuksia, vaikka valtio tuleekin osittain korvaamaan kuluja.

Kuntalain 110 §ja 118 § mukaiset vaatimukset talouden tasapainosta eivät Hyvinkäällä täyty. Hyvinkään kaupungin toimialat ovat valmistelleet virkamiestyönä toimenpiteitä, joilla talouden tasapainoon päästäisiin. Tavoite on löytää vuosille 2020-2024 15 milj. euroa tulosta parantavia keinoja. Kaupunki on joutunut myös käynnistämään YT -neuvottelut kaupungin heikentyneen taloustilanteen vuoksi.

Toimialojen esitykset säästötoimenpiteiksi esiteltiin kaupunginvaltuuston seminaarissa 17.4.2020. Suurimmat euromääräiset säästövaateet kohdistuvat suurimmalle toimialalle sivistystoimeen. On selvää, että edessä ei ole mukavia päätöksiä. Valtuustoryhmät ovat käyneet toimialojen esityksiä läpi ja parhaillaan on käynnissä valtuustoryhmien väliset neuvottelut.

On ymmärrettävää, että esitettyjen säästötoimien rajuus on yllättänyt valtuutettujen lisäksi kaupunkilaiset ja mm. eri yhdistysten toimijat.

Virkamiesesityksessä on lähdetty siitä, että ansiotulosta maksettava kunnallisveroprosentti (19,75%) ja kiinteistövero säilyvät ennallaan. 1,0 veroprosentin korotus kunnallisveroprosenttiin toisi kaupungille n. 8.8 milj. euron verotulojen lisäyksen, mutta todennäköisesti vaikuttaisi negatiivisesti Hyvinkään kaupungin vetovoimaisuuteen.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) vastaa Hyvinkään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Keusoten ja HUSin kautta tulee merkittävä osa Hyvinkään kaupungin toimintakuluista. Toiminnan tehostaminen ja säästötoimenpiteiden tekemien em. kuntayhtymissä on myös välttämätöntä, jotta kaupungin esitetyt säästö- ja tehostamistoimet tulevat ylipäätänsä riittämään.

Kaupunginvaltuusto päättää kesäkuun kokouksessaan tasapainottamisen keinoista ja kohdennuksista sekä siitä miten toimenpiteet vaikuttavat henkilöstöön. Omalta osaltani olisin valmis säästö- ja tehostamistoimien lisäksi maltilliseen 0,25 - 0,5 veroprosentin korotukseen. Kohtuullisella veronkorotuksella kaikkia virkamiesesityksen kohteita ei olisi välttämätöntä sellaisenaan toteuttaa.

Kaupunkilaiset voivat ottaa kantaa virkamiesvalmistelun esitykseen vastaamalla kyselyyn 3.5.2020 mennessä osoitteessa: https://www.hyvinkaa.fi/kysely.

Lisätietoa valtuustoseminaarin esitysaineistosta: https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kestava-talous/tiedoteliite_20042020_-kestava-talous_valtuustoseminaarin-esitysaineisto_17042020.pdf