Hyvinkään kaupungin talousarvio vuodelle 2022

25.11.2021

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 ja jatkokokouksessaan 22.11.2021 kaupungin talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2026.

Talousarviovalmisteluun vaikutti suuresti kaupunginvaltuuston 15.6.2020 päättämä kestävän talouden ohjelma kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Talousarvioon liittyvät riskit kohdistuvat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin ja odotettua pienempiin koronatukiin.

Kaupunginvaltuusto vahvisti tuloveroprosentin pysymisen nykyisellä tasollaan 20,25 %  vuonna 2022. Myöskin kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan.

Keskusta esitti kotihoidon tuen kuntalisän ns. Hyvinkää -lisän käyttöön ottamista uudelleen 1.8.2022 alkaen ja uudistaen lisän ehdot niin, että lisästä tulisi tasa-arvoinen ja yhdenmukainen kaikille kuntalaisille, jotka haluavat hoitaa lapsensa kotona 2-vuotiaaksi saakka.

Ehtona olisi ollut, että perheen muutkin lapset hoidetaan kotona, esiopetusta lukuun ottamatta. Tuki vapauttaisi päiväkotien pikkulasten hoitopaikkoja ja helpottaisi pätevän henkilökunnan ja sijaisten puutetta varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tuen kuntalisä olisi Hyvinkään kaupungille myös vetovoimatekijä ja antaisi perheille vaihtoehdon valita itse lapsensa hoitomuodon lapsen tärkeiksi ensimmäisiksi vuosiksi.

Äänestyksessä Hyvinkää -lisän käyttöön ottamista uudelleen 1.8.2022 alkaen kannattivat Keskusta, Perussuomalaiset, KD ja Vasemmistoliitto, mutta valitettavasti Hyvinkää -lisän käyttöönotto kaatui Kokoomuksen, SDP:n ja Vihreiden äänillä niukasti 29-22.

Eniten keskustelua herätti investoinneista Pihkalan stadionin ajantasaistaminen sekä  liityntäpysäköinti. Pesäpalloliitto vaatii Pihkalaan 1 500 katettua katsomopaikkaa, joka on edellytys Superpesiksen pesäpallokenttien olosuhdevaatimusten täyttämiseksi ja sarjalisenssin saamiseksi kaudelle 2024. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää investoinnin vuodella eteenpäin vuosille 2023-2024, jolloin hankkeen suunnitteluun on enemmän aikaa ja varsinainen investointi tulee myöhemmin kaupunginvaltuustoon päätettäväksi. Liityntäpysäköinnistä vuosilta 2023-2024 poistettiin tässä vaiheessa 7,8 milj. euron määräraha ja jätettiin vuodelle 2022 suunnittelurahaa 0,2 milj. euroa.