Hyvinkään liikennejärjestelmä-suunnitelma

30.03.2013

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.3.2013 hyväksyä Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelman. Viime vuoden puolella keskustelua herätti suunnitelma Hämeenkadun muuttamiseksi kävelypainotteiseksi katuosuudeksi välillä Jokelankatu - Kauppalankatu, jolla yksityisautoilu olisi kielletty. Toteutuessaan tämä haittaisi merkittävästi etenkin Uudenmaankadun yrittäjien liiketoimintaa sekä kaupunkilaisten asioimista mm. Kauppakeskus Willassa.

Valtuustoon tuodussa esityksessä asia oli ilmaistu erittäin epämääräisesti siten, että Hämeenkadulla mahdollistettaisiin joukkoliikenne ja yksityisautoilu niin, että Hämeenkadun rooli kaupungin läpi kulkevassa liikenteessä olisi nykyistä pienempi.

Vaikka tulevaisuudessa liikenneverkon perusperiaatteena olisikin keskustan kehä ja kehään tukeutuvat pysäköintilaitokset, niin mielestäni kaupungin pääkadun liikennettä ei tule entisestään hankaloittaa. Sen sijaan pääkadun ajoneuvoliikennettä voisi sujuvoittaa lisäämällä toinen kaista Hämeenkadun alkupäästä Kauppalankadun valoihin saakka (Jussintorin puolelle).

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on paljon hyviäkin elementtejä. Kannatan tavoitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi erityisesti koulumatkareiteillä sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista täydentämällä nykyistä väylästöä.

Ydinkeskustan liikennejärjestelmän periaatteet täsmennetään kaupungin vuoden 2014 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Mielelläni otan vastaan näkemyksiä kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.