Hyvinkään sairaalan rakennushankkeet

15.10.2012

Hyvinkään sairaala kuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS). HUS ja Hyvinkään kaupunki ovat suunnittelemassa Hyvinkään sairaalan yhteyteen kahta uudisrakennusta sairaalakäyttöön. Suunnitelmien mukaan osapuolten yhdessä omistama Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki rakentaisi uudisrakennukset.

Mikäli rakennusinvestointi etenee toivotulla tavalla,ensimmäinen uudisrakennus olisi valmis 2-3 vuoden kuluttua. Uudisrakennukseen sijoittuisi kokonaisuudessaan Hyvinkään kaupungin terveyskeskussairaalasekä mm. fysioterapian-, hammashuollon- ja neuvolantiloja. Toinen, HUS:n käyttöön suunniteltu uudisrakennus vastaisi Hyvinkään sairaalan lisätilan tarpeeseen sisältäen mm. lasten ja nuorten palveluiden tiloja sekä aikuisten akuuttisairaansijoja.

Onnistuessaan yhteishanke tuottaa osapuolille merkittäviä taloudellisia säästöjä ja hankkeessa tuleekin tavoitella mahdollisemman suurta synergiaa myös sairaanhoidon tukipalveluissa kuten hoitotarvike- ja lääkelogistiikassa, pesulapalveluissa sekä laitos- ja välinehuoltopalveluissa. Esimerkiksi yhteiset kuvantamis- ja laboratoriopalvelut tuottavat säästöjä tilakustannuksissa.Hyvinkään kaupungin ja HUS:n Hyvinkään sairaalaan rakennettavasta yhteiskeittiöstä saatiin jo periaatepäätös tehtyä. Pelkästään yhteiskeittiöstä saatava investointisäästö on 3 milj. euroa verrattuna siihen, että molemmat organisaatiot olisivat rakentaneet omat keittiönsä.

Hyvinkään kaupunki ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue ovat ennakkoluulottomasti suunnittelemassa organisaatioiden ylittäviä hoitoprosesseja, jossa tarvittavat sairaanhoidolliset palvelutovat tarjolla mahdollisimman keskitetysti. Yhteishankkeen myötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaansijat ovat joustavasti käytettävissä vaihtelevien potilastarpeiden mukaisesti. Lääkärit ja hoitohenkilökunta liikkuvat tarpeen mukaan. Potilaan näkökulmasta tulevaisuudessa raja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä tuleekin asteittain häviämään.

Hyvinkään sairaala on ollut usein edelläkävijä uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Uskon, että uudisrakennusten myötä saadaan lääkärien ja hoitohenkilökunnan työtä tukevat tilat, jonka tulokset näkyvät myös toiminnan tehostumisena, hoidon vaikuttavuuden edelleen parantumisena sekä palveluiden saatavuuden parantumisena.

Mahdollisista organisaatio-, sote- tai kuntauudistuksista huolimatta sairaalanmäen rakennushankkeet tulee toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Hyvinkään sairaalalla tulee olemaan tulevaisuudessakin suuri alueellinen merkitys päivystävänä erikoissairaanhoidon yksikkönä ja täyden palvelun keskussairaalana sekä suurena työnantajana.