Järki voitti, Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhteiskeittiö toteutuu

30.01.2013

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.1.2013 hyväksyä Ravitsemispalvelut Oy-nimisen osakeyhtiön perustamisen. Perustettava osakeyhtiö on Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhteisesti omistama yhtiö, joka rakentaa molempien organisaatioiden tarpeeseen uuden yhteiskeittiön Hyvinkään sairaalanmäelle HUS:n nykyisen keittiön yhteyteen.

Yhteisyrityksen hallinnolliseksi muodoksi on valittu osakeyhtiö, koska sen on oltava sidosyksikköasemassa omistajiinsa nähden. Sidosyksikköasema edellyttää, että yhteisyrityksessä on molempien toimijoiden omistusta, joten yhteiskeittiö ei olisi voinut olla vain toisen osapuolen liikelaitos tai omistama tytäryhtiö.

Hyvinkään kaupungin sekä HUS Hyvinkään sairaalan nykyisten keittiöiden kunto on heikko ja investoinnit niihin olisivat olleet välttämättömiä. Myös Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunta on jo vuoden 2011 arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota keskuskeittiön useiden vuosien suunnitteluaikatauluun ja suositellut, että asiassa tehtäisiin vihdoin päätös, jonka mukaan rakennushanke toteutetaan.

Investointihyödyksi verrattuna siihen, että olisi toteutettu kaksi erillistä keittiöinvestointia, arvioidaan 3,5 milj. euroa. Toiminnallisena hyötynä arvioidaan vuosittain saatavan noin 0,5 milj. euroa säästöä vuokrakustannuksista. Jatkossa yhteisen keskuskeittiön mahdollistama kustannustehokkuus saavutetaan ennen kaikkea tuotannon yhdistämisen kautta. Molemmat organisaatiot ovat sitoutuneet siihen, ettei henkilöstöä irtisanota vaan henkilöstön sopeuttaminen tapahtuu luonnollisen poistuman kautta sekä määräaikaisuuksien päättämisellä normaalin työsopimuslainsäädännön mukaisesti.

Edellinen kaupunginvaltuusto vahvisti tuloveroprosentiksi vuodelle 2013 19,25 %, mutta ennakoi jo seuraaville vuosille selvää korotustarvetta. Vastuullinen taloudenhoito edellyttää uusien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen käyttöönottoa kaupungin taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteiskeittiöhankkeen tavoitteiden toteumista seurataan molemmissa organisaatioissa ja epäilemättä myös paikallislehden palstoilla.