Kankurin liikuntapuiston kehittäminen

01.02.2016

Hyvinkään kaupunki on suunnitelmallisesti rakentanut lähiliikuntapaikkoja ja parantanut olemassa olevien kenttien olosuhteita. Tammikuussa valmistui viimein Martin urheilukentälle huoltorakennus pukusuojineen.

Viime vuonna Hyvinkään Villatehtaalle valmistui uusi liikuntatila Takomo pääosin kamppailulajien tarpeeseen. Tällä hetkellä suurin Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen investointi on uimahallin peruskorjaus n. 3 milj. euroa.

Viime vuosina luistelukenttien kausi on jäänyt erittäin lyhyeksi. Tekojää pidentäisi merkittävästi hyvinkääläisten luistelukautta. Tekojää mahdollistaa luistelun arviolta lokakuulta ainakin maaliskuulle asti ja sulaa vasta n. 10 asteen lämpötilassa.

Optimaalinen paikka tekojäälle olisi Kankurin liikuntapuisto Torikadulla. Läheiset koulut ja päiväkodit takaisivat tekojään laajamittaisen päiväaikaisen käytön. Liikuntapuistossa on myös tarvittavat pukutilat valmiina.

Kokemukset mm. Nurmijärven vuonna 2015 avatusta tekojäästä osoittavat, että tekojäälle olisi varmasti kysyntää myös Hyvinkäällä ja käyttäjämäärät olisivat todennäköisesti suuria. Tekojää tukisi myös Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, jossa yksi osatavoite on tukea lasten ja nuorten vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia.

Jätin tänään valtuustoaloitteen tekojään rakentamisesta Kankurin liikuntapuistoon vuonna 2017. Tekojää voisi olla Hyvinkään kaupungin 100-vuotislahja kaupunkilaisille.