Kyläkoulut säilytettävä

09.05.2021

Hyvinkään kaupunkistrategian (Pelikirjan) yhtenä kärkihankkeena on ollut kaupunki ja monimuotoiset kylät. Tavoitteena on tukea kylien elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä kehittää yhteistyötä niiden kanssa. Tässä tavoitteessa on Hyvinkäällä epäonnistuttu rankasti. Viime vuosina on kouluverkkoa supistettu lakkauttamalla kyläkouluja, viimeisenä suljettiin Uudenkylän koulu vuonna 2020.

Kouluilla on suuri merkitys kylien elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjänä. Koulut ovat myös kylien viimeisiä paikallisia palveluita. Jäljellä olevien kyläkoulujen (Noppo, Ridasjärvi ja Kytäjä) toimintaedellytyksiä tuleekin parantaa kaavoituksen, kunnallistekniikan rakentamisen ja markkinoinnin avulla sekä tukea koulunkäyntimahdollisuuksia yli kuntarajojen. Tavoitteena tulee olla koulujen ja kylien pitäminen elinvoimaisina.

Mikäli kyläkoulujen oppilasmäärä kuitenkin vähenee, tulisi varmistaa, että kyläkoululla pysyisivät ainakin varhaiskasvatus, esiopetus ja peruskoulun 1. ja 2. luokkien opetus. Pienten lasten kannalta olisi erinomaista saada käydä ensimmäiset vuodet tutussa ja turvallisessa kyläkoulussa.

Korona -epidemian aikana etätyön tekeminen on lisääntynyt merkittävästi ja tulevaisuudessakin ihmiset tulevat työskentelemään yhä enemmän toimipaikkariippumattomasti. Moni myös harkitsee muuttoa pois mm. pääkaupunkiseudulta, jolloin Hyvinkään ja kyliemme vetovoima varmasti lisääntyy. Kyläkoulujen lakkauttaminen kehityskelpoisilta alueilta olisi lyhytnäköistä.