Kylien elinvoimaisuuden puolesta

13.02.2017

Päivitetyn Hyvinkään kaupungin strategian eli Pelikirjan yksi kärkihanke on kaupunki ja monimuotoiset kylät. Pelikirjassa mainitaan, että tiiviin ja kehittyvän keskustaajaman rinnalla Hyvinkäällä on joukko elinvoimaisia kyliä. Valtuusto hyväksyessään pelikirjan sitoutui tukemaan kylien elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta.

Kouluilla on suuri merkitys kylien elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjänä. Valitettavasti Hyvinkään kaupungin päätöksenteko ei kulje käsi kädessä uuden Pelikirjan kanssa. Esimerkiksi Kaukasten päiväkodin lopettamisen jatkoksi kaupunginvaltuusto päätti yhdistää Kaukasten ja Uudenkylän koulut 1.8.2017 alkaen siten, että Kaukasten koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Uudenkylän kouluun.

Kaukasten koulun lakkautuksesta ei synny suuria taloudellisia säästöjä eikä nykyisen oppilasmäärän vuoksi koulua olisi ollut välttämätöntä lakkauttaa. Kaukasten koulun säilyttämisen puolesta äänestivät vain: Jaakko Haapamäki, Jukka Nieminen, Juhani Kouhia, Olli Savela, Henri Turkia ja Pirjo Hämäläinen.

Kylät voidaan pitää elinvoimaisena, mikäli Hyvinkään kaupungin kaavoitus- ja rakennuslupapolitiikkaa järkevöitetään. Tällä hetkellä esim. Kaukasiin ei tahdo saada rakennuslupaa oman kodin rakentamiseen. Tällä estetään uusien asukkaiden muutaminen alueelle. Tosin päiväkodin ja koulun lakkauttamisen jälkeen lapsiperheiden halu muuttaa Kaukasiin on vähäinen. Palvelut kyliltä on asteittain viety, verotulot toki edelleen kelpaavat kaupungille.


Sanoista tekoihin valtuusto ja virkamiehet, pidetään kylät elävinä.