Lasten kotihoidon tuen Hyvinkää -lisä

02.09.2012

Lasten kotihoidon tuen Hyvinkää-lisä otettiin käyttöön vuonna 2004 ja sitä maksetaan vuosittain alle 2 vuotiaan lapsen kotihoitoon Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksen ja perusturvalautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti 200 euroa/kk/lapsi. Hyvinkäällä tuensaajia oli vuonna 2011 keskimäärin 199.

Kuntaliiton selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 99 kunnassa. Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa, vaihteluvälin ollessa 50-264 euroa. Alle 3-vuotiaille, kuntalisää maksetaan keskimäärin 158 euroa/lapsi ja yli 3-vuotiaille 105 euroa/lapsi. Hyvinkäällä yli 2-vuotiaille tukea ei ole maksettu.

Seuraavalla valtuustokaudella tavoitteeksi tulee asettaa lasten kotihoidon tuen Hyvinkää -lisän ulottaminen myös 2-3 vuotiaisiin. Lisästä aiheutuneet kustannukset katettaisiin saamalla vähintään vastaavan suuruiset säästöt lasten päivähoidossa.