Lasten päivähoidon tarve Hyvinkäällä kasvaa

14.10.2013

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ns. Hyvinkää -lisä otettiin käyttöön vuonna 2004 ja sitä maksetaan vuosittain alle 2 vuotiaan lapsen kotihoitoon Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätöksen ja perusturvalautakunnan päättämien maksuperusteiden mukaisesti 200 euroa/kk/lapsi. Kuntalisä on vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle, jolloin perheen vanhemmista toinen hoitaa lasta kotona eikä ole tänä aikana työssä.

Kaupunginvaltuustolle 18.3.2013 jättämässäni valtuustoaloitteessa esitin lasten kotihoidon tuen Hyvinkää -lisän ulottamista 2-3 vuotiaisiin vastaavan suuruisena kuin alle 2-vuotiaisiin.

Vuoden 2013 aikana Hyvinkään väestönkasvu on ollut poikkeuksellisen suurta ja kaupungin asukasmäärä ylittikin ensimmäistä kertaa 46 000 asukkaan rajan. Vastaavanlaisen väestönkasvun jatkuessa, lasten päivähoidon tarve Hyvinkäällä tulee lähivuosina kasvamaan voimakkaasti. Samaan aikaan hallituksen suunnitelmat leikata kotihoidontukia saattaa lisäksi aiheuttaa sen, että nyt kotihoidossa olevat kaksivuotiaat vyöryvät sankoin joukoin päivähoitoon.

Hyvinkään kaupunki toteaa tammi-elokuun osavuosikatsauksessaan, että Hyvinkää -lisällä on ollut 32 lasta enemmän kuin vuodelle 2013 oli tavoitteena ja ylitys oletetaan saatavan katettua yksityisen ja kunnallisen päivähoidon säästöillä. Kaupungin näkökulmasta onkin taloudellisesti kannattavaa maksaa kuntalisää, jos se vähentää päivähoidon tarvetta.

Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottaminen vaatii tulevina vuosina suuria rakenteellisia muutoksia palvelujen tuottamiseen ja säästöjä myös investoinneista. Kotihoidontuen kuntalisän laajentaminen ja jopa korottaminen alle kolmivuotiaille saattaisi osaltaan vaikuttaa siihen, ettei akuuttia tarvetta rakentaa uusia päiväkoteja olisi.

Vantaan kaupungin tänä vuonna käyttöön ottama malli, jossa kunta antaa starttiraha-avustusta yksityisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien perustamiseksi olisi harkitsemisen arvoinen käyttöönotettavaksi myös Hyvinkäällä. Avustuksen tavoitteena on edistää uusien päivähoitopaikkojen perustamista tukemalla uuden hoitopaikan perustamisen kustannuksia.

Tärkeintä kuitenkin on, että lapsiperheillä edelleenkin olisi mahdollisuus itse päättää omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopiva lastenhoitomuoto.