Lastensairaala on kansallinen hanke

13.05.2012

HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja sen sairaaloissa hoidetaan vuosittain lähes puolta miljoonaa potilasta. HUS:n hallitus teki huhtikuussa periaatepäätöksen kolmen uuden sairaalarakennuksen suunnittelun jatkamisesta. Suunnitelmat sisältävät uuden lastensairaalan, syöpäkeskuksen ja traumasairaalan rakentamisen vuosina 2016-2021.

Etenkin 1940-luvulla rakennettujen Lastenklinikan ja Lastenlinnan sairaaloiden kunto on erittäin huono. Eniten julkisuudessa onkin ollut esillä em. sairaaloiden korvaavan uuden lastensairaalan rakentamisen välttämättömyys. Hankkeen kustannusarvio on n. 150-200 milj. euroa. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on epätodennäköistä, että HUS:n omistajakunnat olisivat nopealla aikataululla halukkaita rahoittamaan kolmea suurta sairaalahanketta.

Lastenklinikan ja Lastenlinnan huono kunto on saanut lapsipotilaiden vanhemmat vaatimaan välitöntä parannusta tilanteeseen. Rapistuneista tiloista huolimatta, henkilökunta tekee loistavaa potilastyötä. Osa työntekijöistä oireilee kiinteistön sisäilmaongelmien takia ja onkin selvää, että laadukkaan potilashoidon ja myös työsuojelun näkökulmasta tarvitaan pikaisia rakennuttamispäätöksiä. Aiemmissa Meilahden sairaalahankkeissa pelkästään kaavan hyväksyttäminen on kestänyt Helsingin kaupungilla yli kaksi vuotta ja kaavoitusprosessia on ehdottomasti saatava nopeutettua.

Lastensairaalan rahoittajiksi toivotaan yrityksiä ja kansalaisia. Lahjoittajien etsintään ryhdytään HUS:n toimesta jo tämän vuoden aikana. Lahjoituksilla saataneen katetuksi arviolta 10-20% hankkeen kokonaisarvosta.

Lasten tehohoidon, elinsiirtojen sekä sydäntautien potilaista suurin osa tulee HUS-alueen ulkopuolelta, jolloin hankkeelle olisi perusteltua saada myös merkittävää valtionrahoitusta. Lastensairaala on kansallinen hanke.