Nuorisotakuu ei vielä toteudu

21.05.2013

Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 279 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 40 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Hallitus kertoi tänään 1.1.2013 voimaan tulleen nuorisotakuun onnistumisesta. Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Huono työllisyyskehitys heijastuu myös nuoriin, nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 600 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 34 800. Tilastokeskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli huhtikuussa 24,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hyvinkäällä työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 8,9 %, alle 25-vuotiaita työttömiä oli 287.

Peruskoulun tai lukion suorittanut alle 30-vuotias nuori, joka on TE-toimistossa rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi voi saada ns. Sanssi -kortin. Työnantaja saa tukea palkkakustannuksiin noin 700 euroa kuukaudessa, enintään 10 kuukauden ajan tai koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Onkin ilmeistä, että tietoisuus saada tukea palkkakustannuksiin ei vielä ole tavoittanut työnantajia.

Nuorisotakuun toteutuminen edellyttää nuorten oman aktiivisuuden lisäksi yhä voimakkaampia tukitoimia ja parempaa tiedottamista työ- ja elinkeinoministeriöltä, jotta työnantajien tietoisuutta mm. eri tukimuodoista saadaan parannettua ja nuoria yhä enenevässä määrin työllistettyä.