Päärata kuntoon - Suomirata on kallis ja tarpeeton

08.02.2023

Suomi-rata Oy:n omistajina ovat Suomen valtio 51 prosentin omistusosuudella sekä Finavia ja pääradan vaikutusalueen 20 kaupunkia ja kuntaa. Yhtiön tehtävänä on suunnitella noin tunnin raideyhteys Helsingin ja Tampereen välille.

Suomiradan ns. metsäradan kustannukseksi on arvioitu 5,3 mrd. euroa, aikasäästö nykyisen pääradan liikennöintinopeuteen olisi noin 15 minuuttia. Hyvinkään uusi ratalinjaus sujuvasti ohittaisi, mutta ei pysähtyisi myöskään Riihimäen tai Hämeenlinnan asemilla. Tamperelaisia uusi rata hieman hyödyttäisi, mutta maksajiksi joutuisi koko kansa.

Suomirata on aiheuttanut suurta vastustusta ratalinjauksen lisäksi ennen kaikkea kustannusten vuoksi. Vaikka Suomirata toteutuisi, nykyisellä pääradalla liikkuisi edelleen valtaosa matkustajista.

Valtion talouden nykyisessä tilanteessa Suomiratahanke on järkevää kuopata ja investoida noin miljardi nykyisen pääradan kunnostukseen ja lisäraiteeseen. Parannetulla pääradalla junien nopeuksia voidaan nostaa ja tavoiteltu tunnin junayhteyskin on realistinen. Se myös parantaisi radanvarsikuntien elinvoimaa.