Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saavutettavuutta parannettava

15.05.2021

Hyvinkään kaupunki ja viisi muuta kuntaa siirsivät järjestämisvastuun sote-palveluista Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle vuoden 2018 alusta ja kuntien palvelutuotanto siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2019.

Kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen yhteisen potilastietojärjestelmän puuttuessa ei ole ollut kuntayhtymälle helppoa. Toiminnan kehittämistä on haitannut suuresti myös viime vuonna alkanut Covid -19 epidemia, joka on vienyt resursseja muusta toiminnasta. Talous- ja tuottavuustavoitteet eivät ole myöskään kehittyneet toivotulla tavalla.

Viime aikoina kritiikkiä on saanut Keusoten heikko palvelujen saavutettavuus, joka on haitannut kuntalaisten pääsyä hoitajan ja lääkärin vastaanottopalveluihin. Lisäksi puhelinpalvelu on ollut pahasti ruuhkautunut, johon osasyynä on epäonnistunut puhelinpalvelujen tekninen ratkaisu. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi odotetaan Keusotelta nopeita ratkaisuja. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota Keusoten henkilöstön hyvinvointia parantaviin toimenpiteisiin.

Hyvinkääläisille tulee taata laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.