Talous tasapainoon

19.05.2014

Hyvinkään kaupunginvaltuusto käsittelee tänään vuoden 2013 tilinpäätöstä sekä arviointikeromusta. Vuoden 2013 talousarvio rakennettiin n. 7,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Toimintakulujen kasvu oli 4 % , kun taas toimintatuotot pienenivät 0,4 % vuotta aikaisemmasta. Ilman kertaluonteisia verotuloeriä koko kaupungin tulos olisi toteutunut suunnilleen budjetin mukaisella alijäämällä. Nämä kertaluontoiset tulot korjasivat tulosta kuitenkin niin, että se toteutui kokonaisuudessaan ainoastaan 0,2 milj. euroa alijäämäisenä. Kesäkuussa kaupungille tilitettiin kerralla 5,4 milj. euroa yhteisöveron jako-osuuden oikaisuna (Kone Oyj) verovuosilta 2008 - 2012. Lisäksi verotulojen tilitysrytmiä muutettiin siten, että vuonna 2013 kunnille tilitettiin poikkeuksellisesti kahden verovuoden kunnallisveron lisäkannon ensimmäinen erä. Tämän kertaerän suuruus oli noin 2 milj. euroa. Ilman vuoden 2013 kertaluonteisia verotuloja ja Sampotalon arvonalennusta koko kaupungin tulos olisi ollut noin -6,4 milj. euroa.

Hyvinkäällä koettiin vuonna 2013 merkittävä väestön kasvu (+ 599 asukasta). Uudet asukkaat tuovat toki toivottuja verotuloja, mutta myös merkittäviä menoeriä (päiväkodit, koulut). Väestönkasvun taloudellisia nettovaikutuksia ei ole Hyvinkäällä vielä selvitetty.

Työllisyys heikkeni huomattavasti vuonna 2013. Vuoden 2013 viimeisenä päivänä Hyvinkäällä oli 2 533 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli peräti 11,1 %. Työttömyysaste oli 2,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2012 lopussa.

Sitovat tavoitteet

Hyvinkään kaupungin talousarvion sitovat vuositavoitteet perustuvat kaupungin strategian päämäärien ja niistä johdettujen toimialakohtaisten päämäärien toteuttamiseen. Tavoitteiden asettamisessa ja mittareiden laadinnassa kaupungilla on merkittävästi parannettavaa. Kaupungin haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kaupungin eri toimialojen sitovista tavoitteista ei löydy lainkaan taloutta ja tuottavuutta mittaavia tavoitteita.

Nykyiset kaupungin talouden tehostamistoimet eivät ole olleet riittäviä. Kaupungin tulee laatia tarkempi pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelma sekä tarkastella kriittisesti tulevien vuosien investointiohjelmaa - veronkorotuksiltakaan tuskin tulevina vuosina vältytään.