Tekojää olisi matalan kynnyksen liikuntatoimintaa parhaimmillaan

19.05.2021

Liikunta on tärkeä osa jokaisen hyvää elämää ja siihen pitäisi olla mahdollisuus jokaisella kuntalaisella tulotasoon katsomatta. Lähiliikuntapaikat palvelevat kaikenikäisiä ja ovat matalan kynnyksen liikuntatoimintaa parhaimmillaan. Liikuntapaikat ja harrastusmahdollisuudet ovat Hyvinkäällä pääsääntöisesti hyvällä mallilla.

Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan lähiliikuntapaikat on suunniteltu mahdollistamaan ja aktivoimaan lasten liikkumista. Hyvinkäällä on ollut tavoitteena rakentaa yksi uusi lähiliikuntapaikka vuosittain. Aluehallintovirasto (Avi) tai Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat pääsääntöisesti myöntäneet 30-50 % avustusosuuden lähiliikuntapaikkojen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Nykyisiä lähiliikuntapaikkoja tulee edelleen kehittää mm. lisäämällä niihin ulkoliikuntalaitteita.

Viime talvea lukuun ottamatta luistelukenttien kausi on talvisin jäänyt erittäin lyhyeksi. Hyvinkäällä on selkeä tarve tekojäälle, jolloin heikompanakin talvena olisi mahdollista noin neljän kuukauden luistelukauteen. Kokemukset muista kaupungeista osoittavat, että sille olisi varmasti suurta kysyntää myös Hyvinkäällä.

Kannatan tekojään rakentamista Hyvinkäälle. Kaupunginvaltuutetuilla on suuri rooli priorisoitaessa Hyvinkään kaupungin investointihankkeita.

Tekojää olisi vetovoimainen lähiliikuntapaikka ja se on ehdottomasti toteutettava seuraavalla valtuustokaudella. Liikkuva lapsi on paras investointi tulevaisuuteen ja investointipäätökset ovat aina myös valtuutetun arvovalintoja.