Terveyskeskuspäivystyksen palveluiden parannuttava

08.10.2012

Hyvinkään sairaalan yhteispäivystys aloitti toimintansa vuonna 2007, jolloin Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon päivystys siirrettiin HUS Hyvinkään sairaalan järjestettäväksi. Kaupunki ostaa terveyskeskuslääkäripäivystyksen HUS:lta. Mediverkko Oy on kilpailutuksen perusteella vastannut yleislääkäritoiminnan palvelujen tuottamisesta yhteispäivystyksessä.

Kuntalaisten keskuudessa on oltu pitkään tyytymättömiä terveyskeskuspäivystyspalveluiden saatavuuteen, monelle potilaalle ja lasten vanhemmille ovat tulleet tutuksi useiden tuntien jonotusajat sairaalanmäellä. Vuonna 2011 valtuusto käsitteli tehtyä kuntalaisaloitetta koskien Hyvinkään terveyskeskuspäivystyksen kehittämistä ja vaatimusta palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Aloitteen oli allekirjoittanut yli 2 500 henkilöä. Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan esityksiä lääkäripäivystyksen toimivuuden parantamiseksi ja se jätti maaliskuussa raporttinsa toimenpide-ehdotuksineen. Palvelujen saatavuuden osalta ei ole tapahtunut huomattavaa parannusta.

Aamuposti uutisoi (8.10.2012) Attendo Oy:n valitun Hyvinkään sairaalan päi-vystyspalveluiden uudeksi tuottajaksi. Kun jo tarjouspyynnössä on tarkasti määriteltynä ehdottomat laatu- ja palvelukriteerit sekä tarjouksen valintakriteerit, teki Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta ainoan mahdollisen päätöksen valitessaan palvelun tuottajaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Attendon.

Sopimuskausi on riittävän pitkä toiminnan kehittämiseksi yhteistyönä HUS:n, Attendon ja Hyvinkään kaupungin kesken. Palveluiden seuranta- ja raportointi vastuu on HUS:lla ja mikäli palveluissa esiintyy ongelmia, tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä riittävän ajoissa. Attendo vastaa sopimuksen mukaisesti siitä, ettei kohtuuttomia ruuhkia pääse yleislääkäripäivystykseen syntymään ja HUS:lla on oikeus tarvittaessa purkaa sopimus, jos palveluntuottajan toiminnan järjestämisen toteuttamisessa on jatkuvia puutteita.

Kuntalaisilla on lupa odottaa Hyvinkään kaupungilta toimivia terveyspalveluja ja terveyskeskuspäivystyksen palveluiden saatavuuden selvää parantumista.