Tuetaan lapsiperheitä palauttamalla Hyvinkää -lisä

12.05.2021

Kuntavaaleissa äänestetään myös lastenhoidon vaihtoehdoista. Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän maksun keskeyttämisestä 1.7.2016 lähtien. Päätös heikensi lapsiperheiden toimeentuloa sekä etenkin pienituloisten perheiden mahdollisuutta hoitaa pientä lasta kotona.

Vanhempainrahakauden jälkeen maksettava kotihoidon tuen kuntalisä täydentää lasten päivähoidon palvelujärjestelmää. Se on vaihtoehto niille perheille, joiden arvomaailman mukaisesti koti on pienen lapsen paras paikka. Kotihoito on kiireetöntä, joustavaa ja turvallista. 

Kotihoidontuen kuntalisää tarvitaan ihan tavallisissa perheissä ja se lisää vaihtoehtoja lastenhoidon järjestämisessä. Lapsiperheitä tulee tukea enemmän.

Edistetään Hyvinkään kaupungin imagoa perheystävällisenä asuinpaikkana ja palautetaan Hyvinkää -lisä seuraavan valtuustokauden aikana.