Uudenkylän koulua ei saa lakkauttaa

15.04.2020

Kyläkoulujen lakkauttamisilla on kylille mullistavia seurauksia. Kyläkoulujen hätiköidyt lopettamiset vaikuttavat perustavanlaatuisesti ja lopullisen haitallisesti monien maaseutukylien tulevaisuuteen. Lakkautuksilla ajatellaan tehtävän säästöjä, mutta säästöt ovat kyseenalaisia.

Pitkällä aikavälillä pitää säästöjen hakemisen ohella tarkastella myös muita arvoja kuin raha ja talous. Pitää tarkastella seuraavia asioita: Mikä on kylän elinvoimaisuus koulun lakkauttamisen jälkeen, miten perheiden arki vaikeutuu, kuinka pitkiksi venyvät pienten lasten koulupäivät koulukuljetuksineen, miten turvattomaksi lapset kokevat olonsa isoissa kouluyhteisöissä, miten lakkauttaminen vaikuttaa kylän yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin ja miten se vaikuttaa kylän puoleensavetävyyteen.

Kun kaikki muut palvelut on kyliltä viety, on koulu ainoa palvelu, joka kylille jää. Koulun roolia pitää silloin pikemminkin laaja-alaistaa kuin lakkauttaa. Koulua voidaan elvyttää esimerkiksi keskittämällä sinne laajemmin pienten lasten palveluita: varhaiskasvatusta, esiopetusta ja kerhoja. Näin kylän houkuttelevuuskin lisääntyisi eikä pieniä lapsia tarvitsisi kuljetella kauemmaksi kylältä.

On totta, että Uudenkylän koulun lapsimäärä on nyt laskenut valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti sellaiselle tasolle, että selvitysmenettely on käynnistynyt. Valtuusto voi kuitenkin vieläkin vaikuttaa päätökseen. Kun katsotaan oppilaslukuja, niin näyttää kuitenkin siltä, että oppilasmäärä on nousussa vuoteen 2025 mennessä. Väestöennusteet ovat aina ennusteita ja voimme itse, omilla päätöksillämme vaikuttaa oman alueemme houkuttelevuuteen. Koulu mahdollistaa lapsiperheiden muuton kylälle, lakkauttaminen tuskin lisää muuttoa.

Useasti vedotaan pedagogisiin asioihin lakkauttamisen yhteydessä. Kyläkouluilla on kuitenkin usein miten luonto lähellä, jonka kautta voi opettaa monenlaisia asioita käytännöstä teoriaan, on rauhallista ja on hyvät mahdollisuudet liikkua turvallisesti jne. Myös erityistä tukea tarvitseville lapsille kyläkoulu tarjoaa turvallisen kasvualustan, mikäli erityisopetuksesta on huolehdittu. Yhdysluokkaopetus on noussut myös kunniaansa uudelleen perusopetussuunnitelmassa. Helpompi on myös liikuttaa erityisaineiden opettajia eri koulujen välillä kuin liikuttaa lapsia. Tästäkin on kokemuksia historiassa eikä niin kovin kaukaakaan.

Uudenkylän koulun lakkauttamisesta tulee säästöjä virkamiesten laskennan perusteella vuositasolla 299 000 euroa. On ilmoitettu, että Hyvinkään kaupunki ei tarvitse koulua enää mihinkään toimintaansa. Koulun ylläpidosta aiheutuu kuitenkin kustannuksia joka vuosi oli se käytössä tai ei, ellei koulukiinteistöjä saada myytyä. Näitä kustannuksia ei ole pykälätekstissä arvioitu, koska ne eivät koske enää lakkauttamisen jälkeen koulutointa.

Selvityksessä on laskettu koulukyyditysten hinta-arvioksi noin 17 000 euroa vuodessa, mikä perustuu siihen, että pienet lapset kulkevat nykyisillä bussilinjoilla. Tällöin pienten koululaisten päivät pitenevät melkoisesti. Mielestämme 1.-2. luokkien oppilaat olisi pitänyt jo esityksessä huomioida kuljetettavan kouluun suoraan kotoa ja kotiin heti koulupäivän jälkeen heille nimenomaan järjestetyssä koulukyydityksessä. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia melkoisesti, mutta niitä ei ole esitykseen laskettu. Uskomme, että vanhemmat tulevat tähän asiaan puuttumaan, mikäli koulu lakkautetaan. Kysymys kuuluukin kuka laittaisi 1.luokan oppilaan kulkemaan yksin normaaleilla bussilinjoilla kouluun ja koulusta kotiin ja odottelemaan bussin lähtemistä?

Lakkauttamiskeskustelussa on myöskin huomioitava, että Uudenkylän koulu on alueensa ainoa koulu. Uudenkylän asukkaat maksavat veroja kuntaan niin kuin muutkin hyvinkääläiset. Jätämmekö me kuitenkin tuon kulmakunnan kokonaan ilman palveluita?

Kaiken edellä esitetyn lisäksi päätös on vastoin kaupunkimme strategiaa. Pelikirja korostaa nyt kaupunkikeskustaa ja monimuotoisia kyliä ja niiden kehittämistä. Pelikirjan voisi kirjoittaa tässä kohtaa uudelleen otsikolla "kaupunkikeskusta ja kuihtuvat kylät".

Vielä haluamme painottaa, että tämä esitys olisi ollut hyvä käsitellä koko kouluverkkoa koskevassa yhteiskäsittelyssä eikä yksittäisen koulun sulkemisena.

Maaseudulle muuttaminen on alkanut taas enemmän kiinnostamaan kansalaisia. Haluammeko Hyvinkäällä kylille uusia muuttajia tai paluumuuttajia? Lakkauttamalla kyläkouluja kehityskelpoisilta alueilta kaupunki nakertaa omilla lyhytnäköisillä päätöksillään oman maaseutunsa tulevaisuuden näkymiä. Haluaako Hyvinkään kaupunki todellakin itse kurjistaa omaa maaseutuaan täällä Uudenmaan kasvavalla alueella?

Keskustan valtuustoryhmä

Jaakko Haapamäki, kaupunginvaltuutettu

Marja-Leena Laine, kaupunginvaltuutettu

Juhani Skyttä, kaupunginvaltuutettu

Joonas Salmi, kaupunginvaltuutettu (varajäsen)

Maria Vartiainen, kaupunginvaltuutettu (varajäsen)