Yhteiskeittiö Hyvinkään kaupungin ja HUSin välillä toteutettava

30.03.2012

Aamuposti uutisoi 27.3.2011 Hyvinkään kaupungin aikovan rakentaa uuden keskuskeittiönä itse. Yhteiskeittiötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa pidetään liian kalliina.

Tiedossa on, että Hyvinkään kaupungin sekä HUS Hyvinkään sairaalan keittiöiden kunto on heikko ja investoinnit ovat välttämättömiä.

HUS edellytti mahdollisesti perustettavan yhteisyhtiön omistusosuuksien jakautuvan niin, että HUS omistaa osakkeista 51 % ja Hyvinkään kaupunki 49 %. Tämä on luontevaa, jos keittiö rakennetaan HUS:n omistamiin tiloihin.

Hanketta on ansiokkaasti valmisteltu molempien organisaatioiden virkamiestyönä. Lisäksi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa avusti konsulttitoimisto. Laskelmien mukaan yhteiskeittiövaihtoehdossa syntyisi merkittäviä säästöjä ja niin Hyvinkään kaupungin kuin HUS:n ateriahinnat olisivat huokeammat kuin jos molemmat rakentaisivat omat keittiönsä. Kallein vaihtoehto siis on, jos Hyvinkään kaupunki ja HUS rakentavat uudet erilliset keittiönsä. Merkittävät säästöt jäisivät saamatta ja Hyvinkääläiset veronmaksajat maksaisivat oman keittiönsä lisäksi kuitenkin myös osan HUS:n keittiön kuluista, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnan vastuu kuntayhtymän veloista ja velvoitteista määräytyy peruspääomaosuuksien suhteessa.

Hyvinkään kaupungin on jatkettava hankkeen valmistelua tiiviissä yhteistyössä HUS:n virkamiesten kanssa tavoitteena edelleen yhteiskeittiön perustaminen Hyvinkään sairaalanmäelle HUS:n nykyisen keittiön yhteyteen.