Kuntalaisaloite Hyvinkää -lisän puolesta

28.04.2016

Kuntalaisaloite Hyvinkää- lisän säilyttämisen puolesta luovutettiin kaupungille vaunumarssin yhteydessä 25.11.2015. Aloitteen allekirjoittaneet vaativat, että lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamista ei keskeytetä ja että lasten kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän ehtoja tarkistetaan siten, että ne huomioivat tasapuolisemmin perheiden eri elämäntilanteen.

Hyvinkään kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on huomioitu kotihoidontuen kuntalisän (Hyvinkää-lisän) maksamisen keskeyttäminen toistaiseksi 1.7.2016 alkaen. Toimenpiteellä arvioidaan saatavan 0,2 milj. euroa säästöä vuodelle 2016.

Hyvinkään kaupunginvaltuustossa 25.4.2016 vain 11 valtuutettua Keskustan, Perussuomalaisten ja Vasemmiston valtuustoryhmistä kannatti kuntalaisten hyvin perustellun aloitteen hyväksymistä.

Samassa kokouksessa kaupunginvaltuusto lähes yksimielisesti hyväksyi Sveitsin-Härkävehmaan aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen ja siihen liittyvät useiden miljoonien investoinnit. Hyvinkää -lisän kustannusvaikutus olisi kaupungille melko pieni ja se olisi erittäin tärkeä tuki lapsiperheille. Jokainen kaupunginvaltuutettu teki oman arvovalintansa.

Hyvinkää lisän säilyttämisen puolesta äänestivät:

Jaakko Haapamäki Keskusta

Marja-Leena Laine Keskusta

Jyri Väisänen Keskusta

Seppo Ruija PS

Veijo Lappalainen PS

Timo Riskilä PS

Vesa Sarja PS

Jukka Nieminen Vasemmisto

Juhani Kouhia Vasemmisto

Olli Savela Vasemmisto

Henri Turkia Vasemmisto