Jaakko Haapamäki

​Olen hyvinkääläinen aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen jäsen. Työskentelen talouspäällikkönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

https://www.linkedin.com/in/jaakkohaapamaki/

Ota yhteyttä

Jaakko Haapamäki

p.040 514 4711

jaakko.k.haapamaki@gmail.com 

Tammikuussa järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin. Sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021 ja jatkokokouksessaan 22.11.2021 kaupungin talousarviosta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2024 sekä investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2026.

Liikunta on tärkeä osa jokaisen hyvää elämää ja siihen pitäisi olla mahdollisuus jokaisella kuntalaisella tulotasoon katsomatta. Lähiliikuntapaikat palvelevat kaikenikäisiä ja ovat matalan kynnyksen liikuntatoimintaa parhaimmillaan. Liikuntapaikat ja harrastusmahdollisuudet ovat Hyvinkäällä pääsääntöisesti hyvällä mallilla.

Kuntavaaleissa äänestetään myös lastenhoidon vaihtoehdoista. Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän maksun keskeyttämisestä 1.7.2016 lähtien. Päätös heikensi lapsiperheiden toimeentuloa sekä etenkin pienituloisten perheiden mahdollisuutta hoitaa pientä lasta kotona.

Hyvinkään kaupunkistrategian (Pelikirjan) yhtenä kärkihankkeena on ollut kaupunki ja monimuotoiset kylät. Tavoitteena on tukea kylien elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta sekä kehittää yhteistyötä niiden kanssa. Tässä tavoitteessa on Hyvinkäällä epäonnistuttu rankasti. Viime vuosina on kouluverkkoa supistettu lakkauttamalla kyläkouluja, viimeisenä...

Hyvinkäällä on viime vuosina tehty merkittäviä rakennusinvestointeja, eikä suuria investointeja ole juuri nyt mahdollista toteuttaa. Seuraavan valtuustokauden loppupuolella tulee kuitenkin panostaa liikuntapaikkarakentamiseen ja laajentaa Hyvinkään jäähallia.